Hlavná stránka     l     Naše služby     l     Referencie     l     Kontakt

ELEKTRO MR s.r.o.
Podháj 39
974 05 Banská  Bystrica

Email: miriec.r@gmail.com

Tel.: 0911 495 874

IČO: 47 616 601

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 26164/S

Máte otázku? Kontaktujte nás…

Kontaktné informácie

E-mail:
miriec.r@gmail.com

ELEKTRO MR s.r.o.
Podháj 39
974 05 Banská  Bystrica

Mobil:
0911 495 874

Copyright © 2015 elektroinstalacie.eu Všetky práva vyhradené.

Cenová ponuka ZDARMA          Doprava ZDARMA          Cenová úroveň podľa cenníka CENEKON z roku 2004