Hlavná stránka     l     Naše služby     l     Referencie     l     Kontakt

- domové a bytové elektroinštalačné práce

- elektroinštalácie priemyselných objektov a hál

- elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných objektov


- montáž a rekonštrukcia bleskozvodov

- elektrické zabezpečovacie a požiarne systémy

- videovrátniky - domáce telefóny

- telefónne a počítačové rozvody

- meranie a regulácia

- dodávka a montáž interierových a exterierových svietidiel

- Vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správ

- havarijná služba


- rekonštrukcie bytových a nebytových objektov

- elektrické prípojky

- oprava a údržba objektov do 1000 V

- schodiskové osvetlenie

- elektronické vrátniky pre jedného aj viacerých účastníkov

Ponuka služieb

- Návrh a realizácia elektroinštalačných prác.

- Kompletná realizácia telekomunikačných a televíznych rozvodov.

- Dodávka,montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov

- Montáž a pripojenie pracovných strojov


- Elektrické vyhrievanie odkvapov a žľabov

- Oprava a údržba elektrických zariadení a rozvodov

- SLP Slaboprúdové rozvody a štruktúrovanú kabeláž

- Výrobu elektrických rozvádzačov

- Dodávku a montáž verejného a záhradného osvetlenia

- Reguláciu osvetlenia

- Elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov,
  potrubí a i. systémom DEVI

- Elektrické vykurovanie konvertormi, reguláciu kúrenia

Cenová ponuka ZDARMA          Doprava ZDARMA          Cenová úroveň podľa cenníka CENEKON z roku 2004

E-mail:
miriec.r@gmail.com

ELEKTRO MR s.r.o.
Podháj 39
974 05 Banská  Bystrica

Mobil:
0911 495 874

Copyright © 2015 elektroinstalacie.eu Všetky práva vyhradené.