Hlavná stránka     l     Naše služby     l     Referencie     l     Kontakt

montáž elektroinštalácií do rodinných domov, bytov
   a priemyselných objektov

opravy, revízie a montáž bleskozvodov

prípojky NN

montáž verejného osvetlenia

opravy a rekonštrukcie elektroinštalácií

montáž slaboprúdových rozvodov v objektoch

kamerové systémy

zabezpečovacia signalizácia


Máte otázku? Kontaktujte nás…

Vitajte na našej webstránke www.elektroinstal.eu

Cenová ponuka ZDARMA          Doprava ZDARMA          Cenová úroveň podľa cenníka CENEKON z roku 2004

E-mail:
miriec.r@gmail.com

ELEKTRO MR s.r.o.
Podháj 39
974 05 Banská  Bystrica

Mobil:
0911 495 874

Copyright © 2015 elektroinstalacie.eu Všetky práva vyhradené.